FINFRINGE-TEAMET

Kristina Vahvaselkä, verksamhetsledare

Kristina är medlem i FINFRINGE rf:s styrelse och av styrelsen vald till verkställande direktör för festivalen 2023. Hon handskar allt det som handlar om ekonomin och administrationen. Om någon vet någonting om festivalen, så är det hon!

förnamn@finfringe.fi

Sami Rannila, konstnärlig ledare

Sami är FINFRINGE rf:s styrelseordförande och ansvarar för festivalens konstnärliga profil samt programplanering.

förnamn@finfringe.fi

Sauli Luttinen, AD, kreativ ledare

Sauli är viceordförande i FINFRINGE rf:s styrelse. Han ansvarar för Finfringe-festivalens visuella utseende.

Antton Kainulainen, produktionschef

Antton är FINFRINGE rf:s styrelsemedlem och leder den tekniska personalen samt har hand om scenerna.

Tove Forssell, produktionsassistent

Tove är en mångsidig festivalhaj som smidigt bollar olika festivaluppgifter.

Sanni-Leena Salonen, marknadsföringsadnsvarig

Sanni-Leena ansvarar för Finfringes marknadsföring och sociala medier.

Tarja Suomi, försäljningschef

Tarja ansvarar för försäljningen.

finfringe (at) gmail.com

Artistansvarig

Artistansvarig ansvarar för artisterna före, under och efter festivalen.

Programansvarig för FFOFF

Programansvarig för FFOFF bygger upp off-programmet och ansvarar för gratisföreställningarna.

Styrgruppen

Jukka Aaltonen

Janne Auvinen

Minna Haapasalo

Jussi Helminen

Mikko Kouki

Kai Lehikoinen

Mervi Rankila-Källström

Jussi Vahvaselkä

Arto Valkama