MILJÖPROGRAM

Att ordna festivalen inverkar direkt på miljön. FINFRINGE rf förbinder sig till miljövänlig praxis.

#1 Vad vi förbinder oss till

Var och en av oss har en skyldighet att minska vårt koldioxidavtryck till förmån för vår planet och oss själva. FINFRINGE-festivalen deltar i klimatarbetet genom att förbinda sig till miljövänlig praxis i sin evenemangsproduktion.

FINFRINGE strävar efter att använda återvinningsmaterial och nyttja lokalt kunnande.

Fringeföreställningarna är redan i sig ekologiska, både tematiskt och genom sin lätta infrastruktur – även avskalat kan vara rikt. 

I vårt marknadsföringsmaterial, vårt kontorsarbete och i bruk av fordon tänker vi på hållbar utveckling. År 2021 kommer största delen av varutransporterna att ske med hjälp av muskelkraft.  

Vi uppmuntrar festivalartisterna och publiken att förbinda sig till vårt Miljöansvar 2021-program.

 

#2 Återvinning 

Vi sorterar allt vårt avfall. Till våra utländska gäster skickar vi innan festivalen ett infopaket om avfallshanteringen i Finland. Till exempel att återvinna plast- och glasflaskor mot pant är normal praxis hos oss, men ett främmande system i många länder.

Vi strävar efter att använda återvunna, biologiskt nedbrytbara material. Vid inköp tänker vi på varors livslängd och återanvändning.

Hajteamets, dvs. de frivilligas och personalens arbetskläder är även de tillverkade av återvinningsmaterial.

 

#3 Strävan efter papperslös marknadsföring

FINFRINGE marknadsför främst digitalt. Festivalens program och spelplan hittar du lätt på vår webbplats, både på dator och mobiltelefon.. 

Även försäljningen av e-biljetter minskar mängden tryckt material. Vår samarbetspart är det lokala företaget Eventio Oy.

 

Photo: Visit Turku/Seilo Ristimäki_Iloinen liftari Oy