FINFRINGEKOLLEKTIVET

Vi vill bidra till ökad gemenskap i Åbo och hjälpa nya föreställningar som har liten publik att spela inför en stor publik i Åbo. Vi stärker olika företags och föreningars image som lokala aktörer och kulturvänner. Vi skapar nya sätt att stöda ekonomin i kollektiva evenemang. Vi erbjuder Åbokollektiv – föreningar, studerandeorganisationer och läroanstalter – en kanal till konkret samarbete. Vi tror på att konkret samarbete, tydligt program och öppenhet ökar kollektiviteten i Åbo.