AWARDS

2023 delar vi ut 8 Awards. De delas ut utifrån expertutlåtanden och efter juryns övervägande.

De olika kategorierna är: 

  • Kiss my Turku Award (en lokal föreställning med internationellt potential)
  • Nordic Fringe Network Award (en föreställning som passar i det nordiska Fringenätverket och som stöder de nordiska värderingarna)
  • Artist’s Shark (artisternas favoritföreställning)
  • Audience Shark (den bäst sålda föreställningen)
  • Performer Shark (intressant och personlig artist)
  • Contemporary Shark
  • Jury Shark (väljs av experter som sett föreställningarna)
  • Smile- hai (en Hajteam-medlem som spritt mest positiv anda runt sig dvs någon av arrangörerna)