Dataskyddsbeskrivning

KUNDREGISTER DATASKYDDSBESKRIVNING

Det här är FINFRINGE rf:s register- och dataskyddsbeskrivning enligt personuppgiftslagen (10 och 24§) och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Register- och dataskyddsbeskrivningen är utarbetad 12.12.2019. Senaste ändringen är gjord 11.11.2022.

Registrets namn

FINFRINGE rf:s kundregister

Registrets innehavare

FINFRINGE ry

Östra strandgatan 60 a C 55
20810 Åbo

FO-nummer 2909247-1

 

Kontaktpersoner gällande registerärenden

Verkställande direktör Kristina Vahvaselkä, +358 45 203 9080

FINFRINGE rf:s ordförande Sami Rannila 

E-postadresser: förnamn@finfringe.fi
 

Registrets syfte

Registrets syfte är att FINFRINGE rf kan

 • förvalta, analysera och utveckla kund-, medlems- och intressentrelationer.
 • erbjuda och utveckla produkter och tjänster
 • leverera, hantera och arkivera beställningar
 • genomföra statistiska analyser
 • förverkliga och följa upp kund-, medlems- samt marknadsföringskommunikation
 • hantera, analysera och föra statistik över kundrespons samt resultat av kundförfrågningar och -undersökningar
 • förebygga och utreda oegentligheter och problemsituationer

Rättslig grund för behandling av personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddförordning är något av följande: 

 • personens medgivande
 • avtal
 • lagstadgad skydlighet
 • berättigat intresse

Registret innehåller personuppgifter om FINFRINGE rf:s nuvarande och potentiella kundkrets.

 

Registrets datainnehåll

FINFRINGE rf:s kundregister kan innehålla följande information:
– kontaktuppgifter (namn, telefonnummer, e-postadress)
– bokningshistorik för biljetter och annan information som gäller kunden
– noteringar om samtycke eller förbud gällande direktmarknadsföring 
– annan för servicen nödvändig information

 

Registrets regelmässiga uppgiftskällor

Personuppgifterna samlas in direkt av kunden, samarbetsparter eller från företags och samfunds offentliga kontaktuppgifter. Uppgifterna samlas in i samband med biljettköp, då kunden även blir informerad om att uppgifterna lagras i registret. 

 

Användning av webbkakor

 • Webbkakor och annan motsvarande teknik, så som lokal lagring på webbläsaren används på vår webbplats för att kunna erbjuda och utveckla vår service.
 • Du kan reglera användningen av webbkakor t.ex. genom att administrera inställningarna i webbläsaren. Ytterligare information om webbkakor finns i varje webbläsares dataskydds- och styrdokumentation. Vissa serviceegenskaper styrs enligt webbkakorna. Genom att förbjuda eller avvisa webbkakor (webbläsaren samt andra val) kan tillämpningen av och användarvänligheten för ifrågavarande nättjänst påverkas negativt.  

 

Regelmässigt utlämnande av uppgifter och överföring av personuppgifter utanför EU eller EES

Uppgifterna överförs inte utan tillstånd till tredje part förutom inom ramen för vad giltig lagstiftning tillåter eller ålägger. Det tekniska förverkligandet av service och information kan t ex förutsätta att uppgifter överförs.

FINFRINGE biljettförsäljningsssytem Eventio Oy är personuppgiftsansvarig till den del av personuppgifterna, som samlas in i samband med biljettköp via Eventio. När biljettköpet sker i FINFRINGE egen biljettförsäljning via Eventios system, är det FINFRINGE som är personuppgiftsansvarig. FINFRINGE överlåter personuppgifter till Eventio vid biljettförsäljning via Eventios system.

 

Personuppgifternas lagringstid

Vi lagrar personuppgifter minst så länge kundrelationen pågår. Efter att kundrelationen är avslutad beror lagringstiden på uppgifterna och syftet med dem. Exempelvis uppgifter för kundkännedom lagra i fem år efter att kundrelationen avslutats och uppgifter om potetiella kunder lagras genrellt i 12 månader efter att uppgifterna samlats in. Vi uppfyller våra rättsliga skyldigheter vid lagring av personuppgifter.

Vi strävar efter att vidta alla rimliga åtgärder för att personuppgifterna är korrekta och aktuella och de personuppgifter som är inexakta, felaktiga eller föråldrade kommer vi att uppdatera samt radera onödig information. Vi uppmuntrar ändå kunderna att då och då kontrollera att uppgifterna är aktuella.   

 

Principer för skyddandet av registret

Registret finns i digitalt format. Endast personer i registerhållarens tjänst och andra benämnda personer, som behöver uppgifterna för att fullgöra sitt arbete har åtkomst till registret. De elektroniska filerna är skyddade med användarnamn och lösenord.

 

Rättigheter att granska eller neka deltagande i registret

Kunden har enligt personuppgiftslagen rätt att granska och begära rättelse i sina personuppgifter, rätt att förbjuda registerhållaren att skicka elektroniska meddelanden samt att använda personuppgifterna för direktreklam. Begäran att använda sin rätt att förbjuda eller att få ytterligare information om hur personuppgifterna behandlas kan ställas till de personer som tidigare angavs vara ansvariga för registerärenden.