VAELTAVAT KUHILAAT

Performans

14.10.2021

16:30

Hansakvarteret

15.10.2021

17:30

Hansakvarteret

16.10.2021

12:30

Hansakvarteret

Längd: 60 min

Språk: -

Lämplighet: -

Grupp: Mimosa Pale & Co.

Land: Finland

Uppträdare: Anna Jolma, Melissa Jolma, Evgeny Kostykov, Satu-Lotta Pitko

Med: -

Beskrivning:

Vaeltavat kuhilaat är en grupp performansskulpturer som oväntat dyker upp i det urbana rummet. Dans, interaktion, platsbaserade aktiviteter.