BARA FÖR DIG: KÄRLEK // SYDÄN SYKI MINUA

Dans

16.10.2021

13:00

Åbo Svenska Teater - Tiljan

16.10.2021

14:15

Åbo Svenska Teater - Tiljan

16.10.2021

15:45

Åbo Svenska Teater - Tiljan

16.10.2021

17:00

Åbo Svenska Teater - Tiljan

Längd: 3-5

Språk: -

Lämplighet: -

Grupp: Mimmi Salo, Jari Vähkyrä

Land: Finland

Uppträdare: Mimmi Salo, dance artist, Jari Vähkyrä, musician

Med: -

Beskrivning:

Sydän syki minua är ett verk av två artister för en åskådare i taget. Dansartisten Mimmi Salo och musiker Jari Vähkyrä framför en duett vars tempo är baserat på åskådarens hjärtslag. Dansaren och musiken skapar ett verk, fött i stunden, som är unikt och individuellt - liksom åskådarens egen rytm. Utgångspunkten för verket är det fysiska hjärtat, den mest uppenbara symbolen för kärlek, som rymmer de olika känslotillstånden, och anger livets rytm.

Pulsen är en samtidigt delad fysiologisk funktion och en individuell rytm. När vi är i sällskap av en annan person börjar hjärtslagen och andningsrytmen synkroniseras automatiskt. Så, som människor, söker vi omedvetet kontakten med andra och försöker, genom fysiologisk likhet, känna oss som den andra. Hur kan en gemensam anatomisk form eller fysiologisk rytm skapa kinestetisk empati hos människor som inte är bekanta med och skiljer sig från varandra?

Performansverket är ett intimt ögonblick, eftersom vi vanligtvis känner eller hör en annans människas hjärtslag bara när vi är fysiskt nära varandra. Att mäta hjärtpulsen och spela och dansa till dess rytm handlar om att överskrida det fysiska avståndet och skapa en anknytning genom teknik. I det här fallet är det artisterna som söker synkronisering med en individuell åskpdare. Varje människas individuella livsrytm, hjärtslaget, fungerar som grunden för denna unika dans-musikaliska "målning", ögonblicket för gåvan att skänka.

Bara för Dig -föreställningsserien är produerad i samarbete med Kehä festivaali.

Understödares logon