DE SMÅ & VIKTIGA

Dans

15.10.2021

11:00

Åbo Svenska Teater - Studion

16.10.2021

16:30

Åbo Svenska Teater - Studion

Längd: 45 min

Språk: Finska (Lör) och svenska (Fre)

Lämplighet: 5+

Grupp: Tuittila & työryhmä

Land: Finland

Uppträdare: Jonna Aaltonen, Ilona Salonen, Satu Tuittila

Med: -

Beskrivning:

De Små & viktiga är en dansföreställning för barn (5+) om pollinerande insekter som är livsviktiga för naturen och mänskligheten. Dansföreställningen tar åskådaren med sig in i blomsterängens invånares fantastiska liv och ger barnen spännande kunskap om pollinerande insekter såsom bin, humlor, blomflugor, fjärilar och skalbaggar. Dansföreställningen innehåller humor och leker med rörelsemönster från olika pollinerares sätt att leva.

I vårt arbete har vi studerat naturen med alla våra sinnen, och använt video- och bildmaterial samt vetenskapliga källor. Vi hoppas att kombinationen av konstnärlig upplevelse och fakta kommer att uppmuntra barn och vuxna att göra egna observationer i sina närmiljöer och med småskaliga åtgärder stödja naturen. De Små & viktiga är en del av forskningsprojektet Katoava Luonto – Luontoarvojen hyvitys kansalaistasolla om ekologisk kompensation som är finansierat av Kone Foundation.

 

Passar även grupper (min. 10 personer)! Mer info här.

 

Understödares logon