FINFRINGE-TEAMET

Kristina Vahvaselkä, verksamhetsledare

Kristina är medlem i FINFRINGE rf:s styrelse och av styrelsen vald till verkställande direktör för festivalen 2020. Hon handhar ekonomin och administrationen samt utnämner de olika teamledarna.

förnamn@finfringe.fi

Sami Rannila, konstnärlig ledare

Sami är FINFRINGE rf:s styrelseordförande och ansvarar för festivalens konstnärliga profil samt programplanering.

förnamn@finfringe.fi

Sauli Luttinen, AD, kreativ ledare

Sauli är viceordförande i FINFRINGE rf:s styrelse. Han ansvarar för FINFRINGE-festivalens visuella utseende.

Antton Kainulainen, produktionschef

Antton är FINFRINGE rf:s styrelsemedlem och leder den tekniska personalen samt har hand om scenerna.

Tarja Suomi, kommunikationschef

Tarja ansvarar för festivalens kommunikation.

finfringe_at_gmail punkt com

Anniina Kuula, marknadsföringschef

Anniina planerar marknadsföringen och designar arbetskläderna samt maskoten.

Lisa Forss, administrationskoordinator

Lisa koordinerar administrationen och ansvarar tillsammans med Kristina för att administrationen är smidig.

förnamn@finfringe.fi

Saara Suni, koordinator för frivilligverksamheten

Saara planerar frivilligverksamheten och samlar ihop samt utbildar de frivilliga.

förnamn@finfringe.fi

Sanni-Leena Salonen, artistansvarig

Sanni-Leena ansvarar för artisterna före, under och efter festivalen.

Jouni Kekkonen, programansvarig för FFOFF

Jouni bygger upp off-programmet och ansvarar för gratisföreställningarna.

Styrgruppen

Jukka Aaltonen

Janne Auvinen

Minna Haapasalo

Jussi Helminen

Fia Isaksson

Mikko Kouki

Kai Lehikoinen

Mervi Rankila-Källström

Sari Satama

Jussi Vahvaselkä

Arto Valkama