REGLER

OBS! FINFRINGE fotograferas och filmas på uppdrag av arrangören. Materialet används till att marknadsföra festivalen i framtiden, marknadsföra evenemang under festivalen samt för arkivering. Bilder sänds även till medier för publicering.